Det har blitt skrevet endel om våre mange prosjekter i forskjellige fora de seneste 10 årene. Vi har beklageligvis ikke samlet opp dette, men har startet med å lage ett arkiv nå. 

 

Reportasje i Tønsberg Automobilklub medlemsblad Nummer 3 2014 vedrørende restaurering  i pdf format her

Reportasje i Tønsberg Automobilklub medlemsblad Nummer 4 2014 vedrørende salmakerjobb i pdf format her

 

Vi har også etterlyst endel artikler fra andre blader som vi er klar over og de blir sannsynligvis linket etterhver. Er det noen som har blad som omtaler noen av våre prosjekter setter vi pris på å få en kopi.